Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

Procedury bezpieczeństwa w Abba Mielno, ul. Piękna 6

Szanowni Goście,

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa wprowadziłem zmiany i dodatkowe zasady bezpieczeństwa w obiekcie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, dostępnymi na stronie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.

Spełniając wszelkie oczekiwania odnośnie zasad bezpieczeństwa chcę, aby tak jak do tej pory, mogli Państwo czuć się u nas bezpiecznie i swobodnie. Zapewniam, że zdrowie oraz dobre samopoczucie naszych Gości jest dla mnie najwyższym priorytetem, a wdrożone środki bezpieczeństwa zminimalizują szanse pojawienia się zagrożenia związanego z COVID-19.

BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE OBIEKTU

 • Na terenie OBIEKTU mogą przebywać tylko Goście zameldowani w obiekcie, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa.
 • Przy wejściu do obiektu prowadzona jest dezynfekcja rąk, co pozwoli zapobiegać możliwości przeniesienia wirusów przez bezpośredni dotyk na powierzchnie i urządzenia.
 • Zwracamy się do naszych Gości z prośbą o regularne mycie rąk zgodnie z zalecaną procedurą tj. trzydzieści sekund i dezynfekowanie płynem.
 • Zachęcamy naszych Gości do utrzymywania bezpiecznej odległości między osobami 2 m.
 • Przy Recepcji może znajdować się tylko jedna osoba.
 • Recepcja obsługuje Gości w jednorazowych rękawiczkach oraz maseczkach.
 • Długopisy są dezynfekowane po każdym podpisaniu karty pobytu.
 • Lada recepcyjna dezynfekowana jest po odejściu każdego Gościa.
 • Przy stanowisku recepcyjnym dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk.
 • Zachęcamy naszych Gości do używania płynu do dezynfekcji rąk przed wypełnieniem dokumentów.
 • Po każdym pobycie Gościa pokoje są wietrzone i dezynfekowane.
 • Szczególnie uwzględniam dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. klamki, poręcze, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie itp.
 • Pokój ponownie będzie wynajęty po zakończeniu dezynfekcji i wietrzeniu.
 • Podczas sprzątania osoba sprzątająca wyposażona jest w rękawiczki jednorazowe oraz maseczki ochronne na twarz.
 • Pościel jest prana w temperaturze min. 6O stopni z dodatkiem detergentu. Ręczniki i sztućce prosimy mieć we własnym zakresie.
 • Ograniczamy kontakt bezpośredni między pracownikami i Gośćmi.
 • Zapewniamy możliwość zakupu maseczek ochronnych w Recepcji obiektu.

OPIEKA MEDYCZNA

 • Jestem przeszkolony z zakresu zasad bezpieczeństwa, dlatego też w przypadku pojawienia się zagrożenia – wiem jak się zachować.
 • Mam przygotowane odpowiednie procedury w przypadku pojawienia się zagrożenia minimalizujące jego skutki.
 • Na recepcji jest możliwość zakupu podstawowych środków ochronnych (maski, rękawiczki jednorazowe).
 • Pracownik recepcji ma możliwość dokonania pomiaru temperatury Gościa i może odmówić przyjęcia Gościa w przypadku stwierdzenia u niego objawów chorobowych tj. wysoka gorączka, kaszel i duszności, co wymaga natychmiastowej interwencji i kontaktu z infolinią NFZ pod nr tel. 800 190 590, nr alarmowym 112, najbliższym szpitalem zakaźnym lub placówką GIShttps://gis.gov.pl/mapa/, a także ma prawo zastosować odpowiednią procedurę w trakcie samego pobytu Gościa, gdy zachodzi podejrzenie występowania choroby.
 • W przypadku stwierdzonych objawów chorobowych u Gościa posiadającego rezerwację, Właściciel  ma możliwość zaproponowania pobytu w pokoju do izolacji w oczekiwaniu na przyjazd odpowiednich służb sanitarnych.

KONTAKT

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakiekolwiek pytania do nas odnośnie rezerwacji czy środków ostrożności, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 602 807 140 lub napisz do nas na adres: rezerwacja@abba.mielno.pl.