Regulamin Kwatery prywatne ABBA Mielno, 76-032 Mielno, ul. Piękna 6

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w Kwaterach prywatnych ABBA, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

 1. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest recepcja.
 2. Pokój wynajmowany jest na doby.
 3. Doba trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 4. Zasady zwrotu zadatków:
  1. odwołanie rezerwacji w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem – zwrot 80% zadatku;
  2. odwołanie rezerwacji w terminie do 15 dni przed planowanym przyjazdem – zwrot 40% zadatku;
  3. odwołanie rezerwacji w terminie krótszym, niż 15 dni przed planowanym przyjazdem – zadatek przepada.
 5. Udostępnia się teren do zaparkowania samochodów Gości, jednak w przypadku wcześniejszego nieplanowanego wyjazdu, taką chęć należy zgłosić do recepcji, dzień wcześniej, celem koordynacji wyjazdu z pozostałymi współużytkownikami parkingu.
 6. Ewentualne przedłużenie pobytu, Gość powinien zgłosić do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Będzie ono spełnione w miarę istniejących możliwości.
 7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.
 8. Osoby odwiedzające naszych Gości, nie mogą przebywać w pokoju w godzinach od 20:00 do 10:00.
 9. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 10. Właściciel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym: bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu, a w szczególności ochrony jego danych osobowych.
 11. Na życzenie Gościa świadczy się nieodpłatnie przechowywanie bagażu; możemy odmówić przyjęcia bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
 12. W kwaterach ABBA obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 13. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. W przypadku nie przestrzegania regulaminu możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszających tę zasadę. W tym wypadku za resztę opłaconego pobytu nie zwracamy poniesionych kosztów.
 14. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi do pokoju (a na parterze dodatkowo okien).
 15. W pokojach obowiązuje zakaz palenia.
 16. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa – koszt przesyłki ponosi Gość. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 19. Korzystać z grilla i urządzeń kuchennych oraz elektrycznych mogą tylko osoby dorosłe.
 20. Od godziny 20:00 aż do godzin rannych bramka wejściowa jak i drzwi prowadzące do budynku winny być zamykane na klucz.
 21. Administratorem danych osobowych jest firma: Wynajem Pokoi Gembara Krzysztof, 76-032 Mielno, ul. Piękna 6.
 22. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji umowy wynajmu pokoi, osoby nie wyrażające zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie, nie mogą zarezerwować pokoju i skorzystać z pobytu.
 23. Przetwarzane dane osobowe zbierane celem realizacji umowy to: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres e-mail, nr rejestracyjny samochodu, potwierdzenie wpłaty zadatku.

Wynajem Pokoi Gembara Krzysztof